Plagiaatstatistieken in de Verenigde Staten en Europa

Plagiat.nl is de enige plagiaat-gerelateerde provider van statistische gegevens voor zowel Europese als Amerikaanse instellingen. We bieden ook plagiaatstatistieken aan voor openbaar gebruik. Hieronder kunt u een aantal kaarten bekijken met plagiaatstatistieken voor Europa en de Verenigde Staten.

Alle gegevens worden samengesteld op basis van documenten die door gebruikers zijn geüpload. Wij bieden alleen de statistisch significante gegevens aan, waarvan de foutmarge niet meer dan 10% bedraagt, met een betrouwbaarheid van 95%. De verstrekte gegevens zijn van voor 2014.

Plagiaatstatistieken In Europa

Plagiaatstatistieken In EuropaEr zijn grote verschillen in de plagiaatstatistieken over de Europese landen. De mate van plagiaat varieert van 26,1% in Roemenië tot 4,7% in Denemarken, wat aangeeft dat er veel kan worden gedaan om het omlaag te krijgen. We hebben ook een relatie vastgesteld in de mate van plagiaat in vergelijking met klimaatomstandigheden en de rijkdom van een land.

Op de plagiaatkaart is te zien dat mensen in landen met een warmer klimaat, zoals Italië, Spanje, Griekenland en Portugal, geneigd zijn om meer plagiaat te plegen dan mensen in koudere landen zoals Noorwegen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Finland.

Een ander opvallend aspect is dat de mate van plagiaat hoger is in armere landen als Roemenië, Bulgarije, Litouwen en Rusland. Mensen uit deze landen nemen meer niet-originele inhoud op in hun geschriften in vergelijking met die uit rijkere landen.

De gemiddelde mate van plagiaat in alle geanalyseerde landen is 15,4%. In vergelijking met Denemarken is het een understatement om te zeggen dat er een onaanvaardbare plagiaatsituatie in heel Europa is, en dat er veel werk moet worden verzet om de situatie te verbeteren.

Plagiaatstatistieken in de Verenigde Staten

Plagiaat in de Verenigde Staten width=Net zoals in Europa, zijn er ook in de Verenigde Staten grote verschillen in de plagiaatstatistieken over alle staten. De plagiaat varieert van 6,4% in de noordoostelijke staat Vermont tot maar liefst 24,2% in de zuidelijke staat Louisiana. Dit significante verschil laat wel de mogelijkheid tot plagiaatreductie in de Verenigde Staten zien.

De ergste plagiaatsituatie doet zich voor in de zuidwestelijke en zuidoostelijke delen van de Verenigde Staten. In de zuidoostelijke regio‘s van de VS varieert deze van 9,4% in Maryland tot 24,2% in Louisiana. De totale plagiaatstatistieken over het gehele gebied bedragen gemiddeld 15,9%.

In het zuidwestelijke deel van de VS is het gemiddelde met 18,8% nog hoger. De laagste score gaat naar Oklahoma, waar het slechts 14,0% is en de hoogste naar Texas, waar het 21,8% is.

Het statistische plagiaatgemiddelde is met 13,8% beter in het westelijke deel van het land. Het westelijke deel laat significant lagere scores zien in de in geüploade documenten gevonden overeenkomsten, terwijl de zuidelijke staten veel hogere overeenkomsten hebben in hun documenten. Dergelijke verschillen zijn vergelijkbaar met die in Europa, waar de zuidelijke landen, zoals Spanje, Italië en Griekenland ook een hogere mate van overeenkomsten hebben.

Elders in de VS hebben de middenwestelijke en noordoostelijke gebieden een lagere totale plagiaatscore. De gemiddelde plagiaatscore in het middenwesten bedraagt 12,7% en bereikt met 6,7% de laagste score in Wisconsin. Het gemiddelde percentage aan plagiaattekst is in het noordoosten slechts 10%, waarmee het zich onderscheidt door het behalen van de laagste score in de Verenigde Staten.

Het grote contrast in deze scores toont het potentieel aan, waarmee die niet-originele inhoud in geschreven documenten in deze twee landen en hun respectieve regio’s zou kunnen worden verminderd.

Error: map with the specified ID doesn't exist!
Bekijk hier onze plagiaatcontrole functies!